Termodynamiczna

Encyklopedia PWN

fiz. funkcje niezależnych parametrów makroskopowych, za pomocą których można jednoznacznie opisać stan układu termodynamicznego.
fiz. makroskopowy układ fiz. podlegający prawom termodynamiki;
przepływy termodynamiczne, prądy termodynamicze,
fiz. zjawiska nierównowagowe powstające w wyniku działania odpowiednich termodynamicznych bodźców;
stanu termodynamicznego funkcje (funkcje termodynamiczne),
wielkości fiz. będące funkcjami parametrów stanu układu termodynamicznego (m.in. temp., ciśnienie, ilości substancji);
fiz. wielkości fiz. będące funkcjami parametrów stanu układu termodynamicznego (np. temp., ciśnienie, ilości substancji);
tożsamości termodynamiczne opisujące tzw. krzyżowe efekty.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia