Termodynamiczna

Encyklopedia PWN

wielkości fiz. określone dla stanu równowagi układu termodynamicznego; → funkcje stanu termodynamicznego.
fiz. wielkości charakteryzujące stan układu termodynamicznego.
pojęcie z dziedziny termodynamiki statyst.;
fiz. substancja przenosząca ciepło i wykonująca pracę w przemianach termodynamicznych, m.in. w obiegu termodynamicznym silników i maszyn cieplnych;
fiz. graficzne przedstawienie procesu termodynamicznego, sporządzone w celu przeprowadzenia analizy procesów zachodzących w maszynach cieplnych, silnikach, urządzeniach chłodniczych;
fiz. kryterium obowiązujące w układach utrzymywanych przez zewn. bodźce termodynamiczne w stanach dalekich od równowagi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia