Termodynamiczna

Encyklopedia PWN

termodynamiczne bodźce, uogólnione siły termodynamiczne,
fiz. w termodynamice procesów nieodwracalnych wielkości będące przyczyną zachodzenia nieodwracalnych procesów transportu (przenoszenia energii, masy, ładunku itp.) w układzie termodynamicznym;
termodynamiczny proces, przemiana termodynamiczna,
ciągła zmiana w czasie termodynamicznego stanu układu fiz. od stanu początkowego do końcowego, które są stanami równowagi termodynamicznej;
proces termodynamiczny, przebiegający od stanu A do stanu B, dla którego nie jest możliwe przejście odwrotne (od B do A);
proces termodynamiczny, przebiegający od stanu A do stanu B, dla którego jest możliwe przejście odwrotne (od B do A) przez te same stany pośrednie układu i otoczenia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia