Tasmanii

Encyklopedia PWN

Ossa, Mount Ossa,
najwyższy szczyt Tasmanii.
pałanka kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula,
torbacz z rodziny pałankowatych;
pałankowate, Phalangeridae,
rodzina ssaków z nadrzędu torbaczy, z rzędu Diprotodontia;
paszczaki, Podargidae,
rodzina ptaków z rzędu lelkowych;
Saint Clair
[sənt kleər],
Lake Saint Clair,
jezioro polodowcowe w Australii, na Tasmanii, na Płaskowyżu Centralnym, otoczone zalesionymi górami, na wys. 737 m;
South West, Park Narodowy
[p. n. sauŧ uest],
Southwest National Park,
obszar chroniony w Australii, w południowo-wschodniej części Tasmanii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia