Tanzanię

Encyklopedia PWN

państwo we wschodniej Afryce, nad Oceanem Indyjskim, złożone z części kontynentalnej oraz wysp Zanzibar, Pemba i Mafia
najliczniejsza grupa ludów afrykańskich (300–400), wyodrębniona na podstawie kryterium językowego, w środkowej, wschodniej i południowej Afryce; ok. 150 mln (1987).
grupa ludów zamieszkujących wschodnią Afrykę — Sudan Południowy, północną Ugandę, zachodnią Kenię, północną Tanzanię, a także przygraniczne rejony Etiopii i Demokratycznej Republiki Konga;
kontynent. część Tanzanii, we wschodniej Afryce, między jez. Tanganika a O. Indyjskim;
koncepcje ideologiczne mające wytyczać drogę rozwoju społeczno-ekonomicznego i politycznego niepodległych krajów Afryki;
Arusha
[ərụ:szə],
m. w północno-wschodniej Tanzanii, u podnóża wulkanu Meru; ośrodek adm. regionu Arusha.
Czagowie, Czaga,
lud afryk. zamieszkujący północną Tanzanię u podnóża Kilimandżaro;
m. we wschodniej Tanzanii, nad O. Indyjskim.
oficjalna stol. Tanzanii (od 1981), w środkowej części kraju, na wys. ok. 1100 m.
islam
[arab. al-islām, ‘oddanie (Bogu)’],
uniwersalna (światowa) religia monoteistyczna, objawiona arabskiemu prorokowi Mahometowi przez jednego Boga — Allaha;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia