Szeląg Wielki

Encyklopedia PWN

jezioro rynnowe na Pojezierzu Iławskim, w dorzeczu Drwęcy, w woj. warmińsko-mazurskim, na północny wschód od Ostródy, na wys. 98 m;
grosz
[wł. grosso ‘wielki’],
nazwa nadana w XII–XIV w. nowym europejskim monetom srebrnym, znacznie przewyższającym wartością jedyne, będące dotychczas w obiegu denary.
Elbląski, Kanał, Kanał Elbląsko-Ostródzki, Kanał Elbląsko-Mazurski, Kanał Staropruski, Kanał Oberlandzki,
żeglowna droga wodna na Pojezierzu Iławskim i Żuławach Wiślanych, w woj. warmińsko-mazurskim;
Gil, Dziki Gil,
jez. na Pojezierzu Iławskim (woj. warm.-mazur.), na wys. 101 m;
jezioro na Pojezierzu Iławskim (woj. warm.-mazur.), na wys. 97 m;
solid
[łac. solidus ‘mocny’],
moneta starożytna i średniowieczna;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia