Szczecinie

Encyklopedia PWN

Teatr Współczesny w Szczecinie,
teatr otwarty 1950 jako druga (oprócz Teatru Polskiego) scena Państwowych Teatrów Dramatycznych w Szczecinie;
wyższe uczelnie przygotowujące specjalistów z zakresu szeroko pojętego rolnictwa: agrotechniki, biologii i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, ekonomiki rolnej, technologii żywności, melioracji, weterynarii, leśnictwa, technologii drewna, mechanizacji rolnictwa, rybactwa i in.
Biliński Marek, ur. 17 V 1953, Szczecin,
pianista i kompozytor;
Bogusław X, ur. 3 VI 1454, Słupsk(?), zm. 5 X 1523, Szczecin,
książę zachodniopomor., syn Eryka II;
Bogusław XIII, ur. 9 VIII 1544, zm. 7 III 1606,
książę zachodniopomor., syn Filipa I, księcia wołogojskiego, i Marii, księżnej saskiej, ojciec Bogusława XIV;
Czekanowski Jan, ur. 6 X 1882, Głuchów, zm. 20 VII 1965, Szczecin,
polski antropolog i etnolog, twórca tzw. lwowskiej szkoły antropologicznej o światowym rozgłosie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia