Synteza organiczna

Encyklopedia PWN

wodór, H, hydrogenium,
pierwiastek o liczbie atomowej 1;
związki organiczne o cząsteczkach, w których sąsiadujące: atom węgla i heteroatom mają przeciwne ładunki formalne, przy czym atom węgla jest obdarzony ładunkiem ujemnym, a heteroatom dodatnim, oraz istnieje możliwość utworzenia między nimi wązania podwójnego;
związki organiczne o ogólnym wzorze R2CN2, gdzie R — atom wodoru lub grupa organiczna;
związki organiczne o cząsteczkach zawierających grupę , gdzie R1, R2 — alkile;
aceton, propan-2-on, keton dimetylowy, dimetyloketon, CH3COCH3,
związek organiczny, najprostszy i najważniejszy keton acykliczny;
acetylooctowy kwas, kwas 3-oksomasłowy, CH3COCH2COOH,
związek organiczny, najprostszy β-ketonokwas, ciecz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia