Synteza organiczna

Encyklopedia PWN

chemia supramolekularna, chemia „ponad cząsteczką”,
interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się syntezą złożonych układów molekularnych powstających w wyniku tworzenia się niekowalencyjnych połączeń międzycząsteczkowych (tzw. supercząsteczek) oraz badaniem ich struktury i właściwości.
związek chemiczny składający się z dużego organicznego kationu i nieorganicznego lub organicznego anionu, krzepnący w temperaturze niższej od temperatury pokojowej i charakteryzujący się małą lepkością;
związki organiczne, pochodne kwasów i alkoholi lub fenoli;
fenol, hydroksybenzen, benzenol, dawniej pot. kwas karbolowy, karbol,
związek organiczny, najprostszy przedstawiciel grupy monohydroksylowych fenoli, o wzorze
gleba
[łac.],
naturalny twór wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej powstały ze zwietrzeliny skalnej w wyniku oddziaływania na nią zmiennych w czasie i przestrzeni czynników glebotwórczych;
Grela Karol, ur. 23 XI 1970, Warszawa,
chemik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia