Suwalszczyznę

Encyklopedia PWN

obszar państwa pol. włączony do Niemiec 1939–45;
Aleksandrowicz, Alexandrowicz, Jerzy, ur. 3 I 1819, Kumieciszki (Suwalszczyzna), zm. 13 I 1894, Warszawa,
botanik;
Białostocki Okręg, niem. Bezirk Bialystok,
VIII 1941–VII 1944 jednostka adm. na wcielonych do III Rzeszy terenach byłego woj. białostockiego (bez Suwalszczyzny) i części pow. prużańskiego oraz brzeskiego z byłego woj. poleskiego;
Focha linia
[l. fosza],
projekt pol.-litew. linii demarkacyjnej;
Geniusz Mieczysław, ur. 1853, Suwalszczyzna, zm. 26 XI 1920, Warszawa,
hydrotechnik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia