Suwalszczyznę

Encyklopedia PWN

obszar państwa pol. włączony do Niemiec 1939–45;
Aleksandrowicz, Alexandrowicz, Jerzy, ur. 3 I 1819, Kumieciszki (Suwalszczyzna), zm. 13 I 1894, Warszawa,
botanik;
Białostocki Okręg, niem. Bezirk Bialystok,
VIII 1941–VII 1944 jednostka adm. na wcielonych do III Rzeszy terenach byłego woj. białostockiego (bez Suwalszczyzny) i części pow. prużańskiego oraz brzeskiego z byłego woj. poleskiego;
Focha linia
[l. fosza],
projekt pol.-litew. linii demarkacyjnej;
Geniusz Mieczysław, ur. 1853, Suwalszczyzna, zm. 26 XI 1920, Warszawa,
hydrotechnik;
Herbačiauskas Juozas Albinas, Józef Albin Herbaczewski, ur. 20 X 1876, Łunkeliszki (Suwalszczyzna), zm. 3 XII 1944, Kraków,
litew. krytyk lit., publicysta, dramaturg, piszący w językach pol. i litewskim;
Jehojosz, Jehoasz, właśc. Jehojosz-Szlomo Blumgarten, ur. 1871, Wierzboły (Suwalszczyzna), zm. 1927, Nowy Jork,
żyd. poeta, tłumacz i leksykograf, tworzący w języku jidysz;
język ze wschodniego odłamu grupy bałtyckiej języków indoeuropejskich;
naród tworzący podstawową ludność Litwy,
raki, Astacoidea (Astacida),
grupa skorupiaków należąca do sekcji rakowców w obrębie rzędu dziesięcionogów;
Rau Krzysztof, ur. 1 VII 1937, Pułtusk,
dramatopisarz, reżyser i aktor teatru lalek;
Rosenfeld
[rọ:znfelt]
Moris, ur. 1862, Sejny, zm. 1923, Nowy Jork,
poeta żydowski, tworzący w języku jidysz;
walki pol.-litew. o Sejny i pow. sejneński, czyli tereny usytuowane na południowo-wschodnich obszarach Suwalszczyzny, opuszczanej przez niem. wojska okupacyjne zgodnie z postanowieniami układu rozejmowego z 11 XI 1918 w Compiègne;
Smoleński Marian Józef, ur. 18 IX 1894, Gostkowo k. Ciechanowa, zm. 19 I 1978, Londyn,
generał;
stonka ziemniaczana, Leptinotarsa decemlineata, niekiedy zw. żukiem z Kolorado,
gatunek chrząszcza z rodziny stonkowatych, uciążliwy, kosmopolityczny szkodnik upraw ziemniaka.
Stowarzyszenie Litwinów w Polsce, do 1992 Litewskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne,
organizacja społ. Litwinów w Polsce, zał. 1957,
Strażewicz Wacław, ur. 2 V 1889, Sakniewo (Suwalszczyzna), zm. 5 VIII 1950, Darłowo,
farmaceuta i botanik;
archeol. kultura późnego okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów, występująca na Suwalszczyźnie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia