Sudetów

Encyklopedia PWN

dział techniki obejmujący całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny) w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowników; również dział gospodarki.
wysoko położone fragmenty lądów, mniej lub bardziej rozczłonkowane, o dużych wysokościach względnych i nachyleniach stoków, oddzielone od sąsiednich wyżyn lub nizin wyraźną granicą naturalną.
geogr. góry o wysokościach do ok. 1500 m i większych wysokościach względnych;
grab, Carpinus,
rodzaj z rodziny grabowatych (Carpinaceae, dawniej z brzozowatych);
granodioryt
[łac.-gr.],
pospolita magmowa skała głębinowa o składzie zbliżonym do składu granitu;
hercynidy, waryscydy,
łańcuchy górskie, które powstały w wyniku procesów tektonicznych orogenezy hercyńskiej;
gałąź przemysłu obejmująca otrzymywanie metali z: rud i koncentratów, metalonośnych półproduktów z procesów metalurgicznych (pyły, szlamy z procesów elektrolizy i elektrorafinacji metali, głównie cynku i miedzi, oraz żużle), złomu (m.in. akumulatorowego), a także recykling oraz przeróbkę plastyczną odlanych do form metali (odlewanie) w zakładach przeróbki plastycznej (walcowniach, kuźniach, ciągarniach, prasowniach, tłoczniach) na półwyroby i wyroby gotowe, znajdujące zastosowanie w gospodarce, a zwłaszcza w przemyśle maszynowym, budownictwie i transporcie.
Izera, Jizera,
rz. w Czechach, w górnym biegu częściowo na granicy z Polską, prawy dopływ Łaby;
najwyższy szczyt G. Bystrzyckich (Sudety Środkowe);
jałowiec, Juniperus,
rodzaj rośliny nagozalążkowej z rodziny cyprysowatych;
najwyższy szczyt północnej części G. Złotych (Sudety Wschodnie);
śródgórska kotlina w Sudetach Zachodnich, między Karkonoszami na południu, Pogórzem Izerskim i G. Izerskimi na zachodzie, G. Kaczawskimi na północy i Rudawami Janowickimi na wschodzie;
Jesioniki, Jeseníky,
grupa górska w Sudetach Wschodnich, w Czechach, na północny zachód od Bramy Morawskiej;
najwyższy szczyt G. Łużyckich (Sudety Zachodnie), w Czechach;
jodła, Abies,
rodzaj rośliny nagozalążkowej drzewiastej z rodziny sosnowatych, z podrodziny jodłowych (Abietoideae);
jodła pospolita, Abies alba,
drzewo iglaste wysokość do 50 m;
pasmo górskie w Sudetach Zachodnich, między doliną Bobru na zachodzie a doliną Nysy Szalonej na wschodzie;
pierwszy okres (jednostka geochronologiczna) ery paleozoicznej, trwający od ok. 540 do ok. 490 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący powstałe w tym czasie skały;
pasmo górskie w Sudetach Środkowych, między doliną Bobru na zachodzie a Obniżeniem Nowej Rudy na wschodzie (krańce południowo-zachodnie i południowo-wschodnie w Czechach);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia