Sudetów

Encyklopedia PWN

Niedźwiedzia, Jaskinia, Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie,
jaskinia krasowa w Masywie Śnieżnika, we wschodnim zboczu doliny Kleśnicy, w stoku góry Stroma, ok. 5 km na południe od Stronia Śląskiego;
księstwo w południowej części Śląska, po obu stronach Sudetów, ze stolicą w Nysie;
olsza, olcha, Alnus,
rodzaj roślin drzewiastych z rodziny brzozowatych;
omieg, Doronicum,
rodzaj z rodziny astrowatych (złożonych);
księstwo na południe od Sudetów, ze stolicą w Opawie;
Partia Niemców Sudeckich, Sudetendeutsche Partei,
nazistowska partia mniejszości niem. w Czechosłowacji; zał. 1933 przez K. Heinleina;
pegmatyty
[gr. pḗgma ‘rzecz stwardniała’],
skały magmowe powstałe w końcowym stadium krystalizacji magmy z resztek stopu magmowego pozostałego po gł. etapie zestalenia się magmy (pomagmowe procesy) lub skały metamorficzne utworzone podczas metamorfizmu regionalnego, wskutek rekrystalizacji minerałów przy udziale metasomatozy;
szczyt w G. Kaczawskich, nad l. brzegiem Kaczawy, na południowy zachód od Wojcieszowa;
zespół swobód i praw przysługujących frankońskim i innym górnoniem. osadnikom kolonizującym w XII–XIII w. podgórze Rudaw i Sudetów;
ryjówkowate, Soricidae,
rodzina ssaków z rzędu owadożernych;
najwyższy szczyt Rudaw Janowickich, w obrębie Rudawskiego Parku Krajobrazowego, na wschód od Kowar;
suchodrzew, suchokrzew, Lonicera,
obecnie podrodzaj (Lonicera) z rodziny przewiertniowatych, obejmującym gat. krzewiaste (dawniej samodzielny rodzaj) połączony z dawnym rodzajem wiciokrzew (obejmujący pnącza) w rodzaj zbiorczy, który nosi nauk. nazwę Lonicera (wiciokrzew i suchodrzew) i liczy ok. 180 gat. występujących na półkuli północnej;
Śląsko-Łużycka, Nizina, niem. Lausitzer Heideland,
wschodnia część Niz. Sasko-Łużyckich, między Wałem Trzebnickim a Pogórzem Zachodniosudeckim, w Polsce i Niemczech;
Śnieżka, czes. Sněžka Wymowa,
najwyższy szczyt Karkonoszy i Sudetów, na południe od Karpacza, na granicy z Czechami, w Karkonoskim Parku narodowym;
Śnieżnika, Masyw, czes. Králický Sněžnik Wymowa,
rozległy, graniczny masyw górski w Sudetach Wschodnich, w Polsce i Czechach.
rozległy region fizycznogeogr. w środkowej części Europy, stanowiący wschodnią część tzw. Europy Hercyńskiej — gór i wyżyn Europy Zachodniej, związanych genetycznie z orogenezą hercyńską;
geol. zlodowacenie czwartorzędowe w Polsce;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia