Sudetów

Encyklopedia PWN

system górski na północno-wschodnim obrzeżeniu Masywu Czeskiego, w Polsce i Czechach oraz Niemczech (zachodni skraj);
Sudety Środkowe, czes. Střední Sudety,
system grzbietów, masywów i kotlin śródgórskich w obrębie Sudetów, między dolinami środkowej Úpy (Czechy), Bobru i Nysy Szalonej a Przełęczą Międzyleską, doliną Nysy Kłodzkiej i Przełęczą Kłodzką, w Polsce i Czechach;
Sudety Wschodnie, czes. Východní Sudety,
system pasm i masywów górskich w obrębie Sudetów, od doliny Nysy Kłodzkiej i Przełęczy Kłodzkiej po Bramę Morawską, głównie w Czechach (w Polsce północno-zachodni skraj);
Sudety Zachodnie, czes. Západní Sudety,
pasma i grzbiety górskie w obrębie Sudetów, od Gór Połabskich po doliny środkowej Úpy, górnego Bobru i Nysy Szalonej, w Polsce i Czechach;
województwo (od 1999) w południowo-zachodniej części Polski; graniczy z Czechami na południu, z Niemcami na zachodzie, z woj.: lubuskim i wielkopol. na północy oraz opolskim na wschodzie;
pagórkowaty obszar na północny wschód od Sudetów, oddzielony od nich uskokiem tektonicznym, przechodzący stopniowo w Niz. Śląską;
Fabiszewski Jerzy Kazimierz, ur. 7 X 1936, Tosie (pow. sokołowski, woj. mazowieckie),
botanik;
kompleks leśny na obszarze Sudetów (Kraina Sudecka) i Przedgórza Sudeckiego (Kraina Śląska);
Teisseyre Henryk, ur. 21 III 1903, Lwów, zm. 27 X 1975, Wrocław,
syn Wawrzyńca, brat Stanisława, geolog;
goryczka, gencjana, Gentiana,
rodzaj rośliny zielnej z rodziny goryczkowatych;
jaskinia krasowa w Sudetach, we wschodnim krańcu pasma Krowiarki (Masyw Śnieżnika), w górze Wapnisko;
Opawskie, Góry, czes. Zlatohorská vrchovina,
grupa izolowanych grzbietów górskich w Sudetach Wschodnich, na południe od Głuchołazów i Prudnika, w Czechach (ok. 600 km2) i Polsce (ok. 100 km2 — najbardziej na wschód wysunięta część Sudetów);
woj. w południowej części Polski, graniczy z Czechami (na południu) oraz z woj. wielkopol. i łódzkim (na północy), śląskim (na wschodzie), dolnośląskim (na zachodzie);
paleozoik
[gr. palaiós ‘stary’, ‘dawny’, zóon ‘zwierzę’],
era paleozoiczna,
era (jednostka geochronologiczna) w geologicznej historii Ziemi, najstarsza w eonie fanerozoicznym (fanerozoik), trwająca od ok. 540 mln do ok. 250 mln lat temu; także eratem (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący skały powstałe w tej erze.
Smulikowski Kazimierz, ur. 15 IX 1900, Lwów, zm. 19 IX 1987, Warszawa,
mineralog i petrograf;
Ścinawka, czes. Stěnava,
rz., lewy dopływ Nysy Kłodzkiej, płynie w Sudetach Środkowych, na terenie Czech i w Polsce, w woj. dolnośląskim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia