Strasburgu

Encyklopedia PWN

Cassin
[kasę̣]
René, ur. 5 XI 1887, Bajonna, zm. 20 II 1976, Paryż,
fr. prawnik i polityk; specjalista w dziedzinie prawa międzynarodowego;
Centralna Komisja Żeglugi na Renie, fr. Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), niem. Zentral Kommission für die Rheinschiffahrt (ZKR),
organizacja międzynar., zał. 1815 na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego;
Congar
[kągạ:r]
Yves Marie-Joseph, ur. 13 IV 1904, Sedan, zm. 22 VI 1995, Paryż,
fr. teolog katol., dominikanin; historyk dogmatów, eklezjolog; prekursor katol. ekumenizmu.
Cotte
[kot]
Robert de, ur. 1656, Paryż, zm. 15 VII 1735, tamże,
architekt francuski;
Czachórski Witold, ur. 29 VI 1915, Kijów, zm. 18 VI 1995, Warszawa,
prawnik, specjalista z zakresu prawa cywilnego (prawo zobowiązań, prawo rodzinne i autorskie) oraz prawa cywilnego porównawczego;
Czerny Adalbert, ur. 25 III 1863, Szczakowa, zm. 3 X 1941, Berlin,
niem. lekarz pediatra;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia