Strasburgu

Encyklopedia PWN

Strasburg, Strasbourg, niem. Strassburg,
m. we wschodniej Francji, nad Renem, przy ujściu do niego rz. Ill i kanałów: Marna–Ren i Rodan–Ren;
Arp Hans Peter Wilhelm, ur. 16 IX 1886, Strasburg, zm. 7 VI 1966, Bazylea,
francuski rzeźbiarz, malarz, grafik i poeta.
Kalwin Jan, Jean Calvin, Cauvin Wymowa, ur. 10 VII 1509, Noyon (Pikardia), zm. 27 V 1564, Genewa,
francuski reformator religijny i współtwórca Kościoła ewangelicko-reformowanego.
Rada Europy, ang. Council of Europe, fr. Conseil de l’Europe,
organizacja międzynarodowa, założona 1949; z siedzibą w Strasburgu.
Ren, niem. Rhein, fr. Rhin, hol. Rijn, celt. Renos, łac. Rhenus,
największa rzeka Europy Zachodniej, w Szwajcarii, Niemczech i Holandii, częściowo wyznacza granicę między Szwajcarią a Liechtensteinem, Austrią i Niemcami oraz między Francją a Niemcami;
Alzacja, Alsace,
region administracyjny i kraina historyczna we wschodniej Francji.
Goethe
[gọ̈:tə]
Johann Wolfgang Wymowa, ur. 28 VIII 1749, Frankfurt n. Menem, zm. 22 III 1832, Weimar,
najwybitniejszy przedstawiciel literatury niemieckiej, myśliciel, przyrodnik; uczony i mąż stanu.
jeden z głównych organów (instytucji) Wspólnot Europejskich i UE; z główną siedzibą w Strasburgu.
Schoch
[szoch]
Johannes (Hans), ur. ok. 1550, Königsbach (ob. Königsbach-Stein), zm. 1631, Strasburg,
architekt niemiecki;
Silbermann
[zı̣lbərman],
rodzina niem. budowniczych organów i fortepianów
Bary
[barị]
Anton Heinrich de, ur. 26 I 1831, Frankfurt n. Menem, zm. 22 I 1888, Strasburg,
niem. botanik (mikolog i anatom);
Bour
[bu:r]
Ernest, ur. 20 IV 1913, Thionville, zm. 20 VI 2001, Strasburg,
dyrygent francuski;
Brant Sebastian, ur. 1457 lub 1458, Strasburg, zm. 10 V 1521, tamże,
niem. pisarz, uczony, tłumacz;
Bucer, Butzer, Martin, ur. 11 XI 1491, Schlettstadt (Alzacja), zm. 28 II 1551, Cambridge (Anglia),
niem. teolog ewangelicki i reformator religijny.
Christoffel
[krıstọfəl]
Elwin Bruno, ur. 10 XI 1829, Montjoie (ob. Monschau) k. Akwizgranu, zm. 4 III 1900, Strasburg,
matematyk niemiecki;
Cullmann
[külmạn]
Oscar, ur. 25 II 1902, Strasburg, zm. 16 I 1999, Chamonix-Mont-Blanc,
fr. biblista, teolog ewangelicko-reformowany, historyk;
Deutsch
[dọ̈icz]
Michel, ur. 20 III 1948, Strasburg,
dramatopisarz francuski;
Ebel Jean Pierre, ur. 25 I 1920, Bischwiller, zm. 19 VI 1992, Strasburg,
fr. biochemik i biolog molekularny;
Eckhart
[ẹkhart],
Eckehart, Johannes Wymowa, zw. Meister Eckhart, Mistrz Eckhart, ur. ok. 1260, Hochheim (Turyngia), zm. między 1327 a 1329, Awinion lub Kolonia(?),
filozof, teolog, twórca nadreńskiej szkoły duchowości.
Gerhardt
[żerạ:r]
Charles Frédéric, ur. 21 VIII 1816, Strasburg, zm. 18 VIII 1856, tamże,
fr. chemik organik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia