Starostowie

Encyklopedia PWN

ród magnackiherbu Łodzia, pochodzący od rodziny piszącej się z Bnina i Mosiny.
Ostroróg Stanisław, Stanisław z Ostroroga, ur. ok. 1400, zm. po 16 XI 1476,
syn Sędziwoja z Ostroroga, ojciec Jana (zm. 1501), starosta generalny Wielkopolski, wojewoda poznański, dyplomata;
Otto z Pilicy i Łańcuta, Otto z Pilczy, O. Pilecki, data ur. nieznana, zm. między 2 III 1384 a 7 I 1385,
ojciec Elżbiety Granowskiej, wojewoda i starosta sandomierski od 1376;
Pieniążek Mikołaj, data ur. nieznana, zm. między 7 VI a 7 VII 1474,
wielkorządca krak. 1448–58, starosta generalny krakowski 1457–63;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia