Stale węglowe

Encyklopedia PWN

stal zawierająca oprócz węgla tylko małe ilości pierwiastków pochodzących z procesów metalurgicznych, głównie mangan, krzem, fosfor i siarkę;
stal
[niem.],
przerobiony plastycznie techniczny stop żelaza z węglem zawierający do 2,11% węgla oraz inne pierwiastki pochodzące z surowców i paliw stosowanych podczas otrzymywania stali (składniki zwykłe i domieszki) lub dodawane celowo (składniki stopowe).
największe zagłębie węgla kamiennego w Czechach, w kraju morawsko-śląskim (dawniej ostrawski);
stal węglowa (1,2–1,8% węgla), specjalnie hartowana;
stal (stopowa lub węglowa) przeznaczona na konstrukcje budowlane, części maszyn i urządzeń pracujących w temperaturze od –40 do 300°C, w nieagresywnym chemicznie środowisku;
Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), fr. Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), ang. European Coal and Steel Community (ECSC),
organizacja międzynarodowa, utworzona na podstawie terminowego traktatu zawartego 18 IV 1951 w Paryżu na okres 50 lat przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, RFN i Włochy, który wszedł w życie 23 VII 1952.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia