Stale specjalne

Encyklopedia PWN

stal
[niem.],
przerobiony plastycznie techniczny stop żelaza z węglem zawierający do 2,11% węgla oraz inne pierwiastki pochodzące z surowców i paliw stosowanych podczas otrzymywania stali (składniki zwykłe i domieszki) lub dodawane celowo (składniki stopowe).
stal specjalna odznaczająca się się bardzo dobrą skrawalnością; zawiera 0,1–0,4% węgla, 0,1–0,35% siarki i 0,035–0,8% fosforu, czasem mangan (0,8–1,8 %);
stal specjalna (stopowa) odznaczająca się znaczną odpornością na działanie środowisk utleniających oraz większości kwasów i barwników;
stal specjalna (stopowa) odznaczająca się odpornością na działanie gazów w wysokiej temperaturze;
stal specjalna (stopowa) zawierająca 1–1,3% węgla oraz mangan (11–14%) i krzem (0,3–0,5%);
Bessemer
[bẹsımər]
Sir Henry Wymowa, ur. 19 I 1813, Charlton (hrab. Hertfordshire), zm. 15 III 1898, Londyn,
angielski wynalazca samouk.
system transportu osób i ładunków za pomocą pojazdów poruszających się po wyznaczonym torze.
materiały wykazujące ferromagnetyzm (poniżej temperatury Curie) lub ferrimagnetyzm (poniżej temperatury Néela);
technologiczna maszyna robocza do obróbki przedmiotów w celu nadania im wymaganego kształtu, wymiarów i gładkości powierzchni;
pojazd drogowy silnikowy, dwuśladowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przeznaczony do przewozu osób i/lub ładunku, ciągnięcia przyczep albo wykonywania określonych czynności (np. samochód diagnostyczny);
blacha
[niem.],
wyrób hutniczy ze stali lub metali nieżelaznych, o małej grubości i dużych wymiarach poprzecznych, otrzymywany przez walcowanie na gorąco lub na zimno;
Bosch
[bosz]
Carl Wymowa, ur. 27 VIII 1874, Kolonia, zm. 26 IV 1940, Heidelberg,
niemiecki chemik i technolog.
technika wytwarzania, badania i wykorzystywania wysokiego ciśnienia, tj. ciśnienia, dla którego przyjęto dolną granicę równą 108 Pa. Zakresy wysokiego ciśnienia występującego w otaczającym nas świecie oraz otrzymywanego w laboratorium podaje diagram.
części maszyn, elementy maszyn,
elementy wchodzące w skład maszyn;
drukowanie cyfrowe, drukowanie digitalne,
metody drukowania, w których wykorzystuje się dane w postaci cyfrowej zgromadzone w komputerze.
fetysz
[portug. feitiço ‘czary’],
religiozn. w religiach plemiennych przedmiot kultowy obdarzony stale lub czasowo magiczną siłą, którą jego czciciel może wykorzystać dla swojego dobra lub na szkodę swoich wrogów dzięki specjalnym zabiegom;
kompozyt
[łac. compositus ‘złożony’],
materiał utworzony z co najmniej 2 komponentów (faz) o różnych właściwościach w taki sposób, że ma właściwości lepsze i/lub właściwości nowe (dodatkowe) w stosunku do komponentów wziętych osobno lub wynikających z prostego sumowania ich właściwości;
komputer
[ang. < łac. computare ‘rozważać’, ‘obliczyć’],
elektroniczna maszyna cyfrowa,
urządzenie elektroniczne przeznaczone do przetwarzania informacji (danych) przedstawionych w postaci cyfrowej, sterowane programem zapisanym w pamięci.
hydrol. wyodrębniona część oceanu, zwykle przylegająca do kontynentu, oddzielona od otwartych wód oceanicznych łańcuchami wysp, półwyspami lub podwodnymi progami, utrudniającymi wymianę wód głębinowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia