Stale narzędziowe

Encyklopedia PWN

stal przeznaczona na narzędzia do obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej;
wysokostopowe stale narzędziowe przeznaczone na narzędzia skrawające umożliwiające obróbkę mechaniczną z dużymi szybkościami skrawania i in. narzędzia, wymagające zachowania twardości i odporności na ścieranie w temperaturze 500–650°C;
stal
[niem.],
przerobiony plastycznie techniczny stop żelaza z węglem zawierający do 2,11% węgla oraz inne pierwiastki pochodzące z surowców i paliw stosowanych podczas otrzymywania stali (składniki zwykłe i domieszki) lub dodawane celowo (składniki stopowe).
dyfuzyjne nasycanie warstwy wierzchniej przedmiotów ze stali azotem w celu jej utwardzenia oraz zwiększenia odporności na ścieranie i zmęczenie;
technologiczna maszyna robocza do obróbki przedmiotów w celu nadania im wymaganego kształtu, wymiarów i gładkości powierzchni;
zdolność stopów metali do utwardzania się w trakcie hartowania
staliwo, stal lana,
stal odlewana do form odlewniczych, nie poddawana obróbce plast.;
chrom, Cr, chromium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 24;
kobalt
[niem.],
Co, cobaltum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 27;
Maunsell White
[mänsəl uaıt]
J. III, ur. 1856, zm. 1912,
amerykański inżynier górnictwa i metalurg,
molibden, Mo, molybdaenum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 42;
podstawowa technika wytwarzania części maszyn, urządzeń, przedmiotów użytkowych itp., polegająca na nadawaniu przedmiotowi obrabianemu żądanego kształtu, wymiarów i właściwości warstwy wierzchniej przez usunięcie naddatku obróbkowego za pomocą narzędzia skrawającego (skrawające narzędzia), które naciskając na warstwę skrawaną, powoduje jej ścinanie i przekształcenie w wiór;
metrol. narzędzie pomiarowe przeznaczone do stwierdzenia, czy wartość określonego wymiaru sprawdzanego wyrobu nie przekracza górnej lub dolnej dopuszczalnej wartości granicznej albo obu tych wartości;
proces technol. złożony z hartowania i niskiego odpuszczania (w temp. 150–300°C);
wolfram, W, wolframium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 74;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia