Stacje robocze

Encyklopedia PWN

komputer
[ang. < łac. computare ‘rozważać’, ‘obliczyć’],
elektroniczna maszyna cyfrowa,
urządzenie elektroniczne przeznaczone do przetwarzania informacji (danych) przedstawionych w postaci cyfrowej, sterowane programem zapisanym w pamięci.
dzielnica przem.-mieszkaniowa w zachodniej części Kędzierzyna-Koźla (woj. opolskie), w pobliżu ujścia Kanału Gliwickiego do Odry;
mikrokomputer
[gr.-ang.],
inform. nazwa, którą określa się komputery osobiste i stacje robocze; → komputer.
radiotelefonia
[łac.-gr.],
rodzaj telefonii, w której do przesyłania sygnałów fonicznych (mowy) wykorzystuje się fale radiowe;
m. powiatowe w województwie dolnośląskim, powiat grodzki (do 2002 i od 2013), siedziba pow. wałbrzyskiego, w G. Wałbrzyskich, nad Pełcznicą, częściowo w granicach Książańskiego Parku Krajobrazowego, na wys. 400–500 m.
miasto w województwie lubuskim, w powiecie świebodzińskim, na zachodnim skraju Bruzdy Zbąszyńskiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia