Sołą

Encyklopedia PWN

związki chemiczne, które można uważać za pochodne kwasów, w których jon lub jony wodorowe zostały zastąpione jonem (jonami) metalu lub jonem koordynacyjnym (np. NH), albo za pochodne zasad, w których jon (jony) wodorotlenkowy został zastąpiony resztą kwasową.
rz., prawy dopływ Wisły, płynie przez Beskidy Zachodnie, Pogórze Zachodniobeskidzkie i Kotlinę Oświęcimską, w woj. śląskim i małopol.;
sole nieorg. kwasów i zasad;
sole o cząsteczkach, w których nie występują ani jony wodorowe, ani wodorotlenkowe;
sole o cząsteczkach zawierających kationy różnych metali i/lub różne reszty kwasowe;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia