Skaw������

Encyklopedia PWN

pow. ziemski w zachodniej części woj. małopol.;
wschodnia część Pogórza Zachodniobeskidzkiego, między dolinami Skawy i Raby;
Wieprzówka, Wieprzanka, w górnym biegu Rzyki, Rzyczanka,
rz., lewy dopływ Skawy;
górny bieg rz. → Skawa.
Zachodniobeskidzkie, Pogórze, czes. Podbeskydská pahorkatina,
północno-zachodnia część Zewn. Karpat Zachodnich, w Polsce i Czechach;
miasto w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w Kotlinie Oświęcimskiej, nad Skawą.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia