Sie

Encyklopedia PWN

University City
[ju:nıwə̣:rsəti sı̣ti],
m. w USA (Missouri), w aglomeracji Saint Louis;
Uranium City
[jurẹıniəm sı̣ti],
osada w Kanadzie (północno-zachodni Saskatchewan), nad jez. Athabaska;
Urmia, Orūmīyeh, do 1979 Rezaije,
m. w północno-zachodnim Iranie, na Wyż. Armeńskiej, w pobliżu granicy z Turcją, 16 km na zachód od jez. Urmia, na wys. ok. 1340 m;
minerał z grupy granatów, krzemian wapnia i chromu Ca3Cr2[SiO4]3, kamień półszlachetny;
Vickers PLC
[wı̣kərz pi: el si:],
brytyjski koncern przemysłowy, założony 1927, od 1980 wszedł w skład BMW-Rolls Royce GmbH Aero Engines;
Vieira da Silva
[wiẹjra da sịlwa]
Maria-Elena, ur. 13 VI 1908, Lizbona, zm. 6 III 1992, Paryż,
malarka fr., pochodzenia portugalskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia