Serwery

Encyklopedia PWN

inform. dokument hipertekstowy, utworzony w języku HTML, wyświetlany za pomocą przeglądarki WWW;
TCP/IP, ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol,
inform. najpopularniejsze protokoły komunikacyjne dla sieci komputerowych;
inform. szczególny rodzaj oprogramowania typu freeware;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia