Serbia

Encyklopedia PWN

m. we wschodniej Serbii (Serbia Centralna), na północny zachód od m. Zaječa.
bośniacki kryzys 1908–09,
międzynar. konflikt polit. wywołany włączeniem Bośni i Hercegowiny do Austro-Węgier (X 1908);
traktat 10 VIII 1913 między Bułgarią a Czarnogórą, Grecją, Rumunią i Serbią po II wojnie bałkańskiej (wojny bałkańskie 1912–13);
bułgarskie ochotnicze formacje wojsk. utworzone w Belgradzie do walki (przy wsparciu Serbii) o wyzwolenie Bułgarii z niewoli tur.
m. w Serbii (Serbia Centralna), nad Morawą Zachodnią (dopływ Morawy).
Cisa, węg. Tisza, słowac., rum. i serb. Tisa, ukr. Tysa,
rzeka na Ukrainie, Węgrzech i w Serbii, w górnym biegu na krótkich odcinkach jest rzeką graniczną pomiędzy Ukrainą a Rumunią i Węgrami, oraz między Słowacją a Węgrami;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia