Sejmu

Encyklopedia PWN

w Polsce od końca XV w. przewodniczący izby poselskiej;
organ sejmu kierujący tokiem jego prac;
plenarne zebranie ogółu posłów odbywające się w terminach ustalonych przez Prezydium Sejmu lub uchwałę sejmu;
1952–89 okres, w którym sejm mógł zbierać się na posiedzenia plenarne (zwoływane przez Radę Państwa);
organ wykonawczy i doradczy
poseł wykonujący czynności pomocnicze w zakresie kierowania obradami sejmu przez marszałka.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia