Sejm Ustawodawczy

Encyklopedia PWN

w Polsce nazwa sejmu, którego podstawowym zadaniem jest uchwalenie konstytucji;
wybory przewidziane przez deklarację jałtańską w sprawie Polski 1945, przeprowadzone na podstawie ordynacji uchwalonej 22 IX 1946 przez KRN.
w Polsce od XV w. najwyższy organ ustawodawczy, w okresie II RP — jedna z izb parlamentu, w PRL — formalnie najwyższy organ władzy państwowej, w III RP — łącznie z senatem władza ustawodawcza.
organ władzy ustawodawczej w Księstwie Warsz. 1807–15, złożony z senatu i izby poselskiej;
2-izbowy organ władzy ustawodawczej,
Sejm Krajowy, niem. Landtag,
organ władzy ustawodawczej w Galicji 1861–1914 (w okresie autonomii), z siedzibą we Lwowie;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia