Santander

Encyklopedia PWN

m. w północnej Hiszpanii (region Kantabria), nad Zat. Biskajską, na wschód od Santander;
Menéndez y Pelayo
[menẹndes i pelạjo]
Marcelino, ur. 3 XI 1856, Santander, zm. 19 V 1912, tamże,
hiszp. historyk literatury i kultury, pisarz;
Quiroga
[kirọga]
Elena, ur. 26 X 1921, Santander, zm. 3 X 1995, La Coruña,
pisarka hiszpańska;
Ribadesella
[ribadesẹja],
m. w północnej Hiszpanii, w regionie autonomicznym Asturia, nad Zat. Biskajską, u ujścia rz. Sella.
Santillana del Mar
[santijạna del mar],
Santillana,
m. w północnej Hiszpanii (Kantabria), na wybrzeżu Zat. Biskajskiej, na zachód od miasta Santander;
republika federacyjna, utworzona 1819 na kongresie w Angosturze (ob. Ciudad Bolívar) w Wenezueli;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia