STANY ZJEDNOCZONE

Encyklopedia PWN

ekstatyczne stany
[gr. éxtasis ‘oddalenie z miejsca’, ‘bycie poza sobą’],
psychol. zróżnicowana pod względem intensywności, treści i czasu trwania grupa stanów psychicznych człowieka, charakteryzująca się poszerzeniem granic percepcji, transcendowaniem ograniczeń oraz poczuciem zjednoczenia z siłą i doskonałością.
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Narody Zjednoczone (NZ), ang. United Nations Wymowa(UN), arab. Munazzamat al-Umami al-Muttahida, chiń. Lianheguo, fr. Organisation des Nations Unies (ONU), hiszp. Organización de las Naciones Unidas (ONU), ros. Organizacyja Objedinionnych Nacyj (OON),
organizacja międzynarodowa o charakterze uniwersalnym (powszechnym) i szerokim zakresie działania (kompetencjach ogólnych).
organizacja polit., działająca 1866–71 w Paryżu;
stronnictwo lud., utworzone 1917 w Królestwie Pol. przy poparciu duchowieństwa katol. i Ligi Państwowości Pol.;
Deklaracja Narodów Zjednoczonych, zwana również Deklaracją waszyngtońską,
podpisana 1 I 1942 w Waszyngtonie przez przedstawicieli 26 państw, m.in.: Chin, Czechosłowacji, Jugosławii, Polski, USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR;
Karta Narodów Zjednoczonych, ang. Charter of the United Nations,
umowa międzynarodowa (statut) podpisana 26 VI 1945 w San Francisco;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia