STANY ZJEDNOCZONE

Encyklopedia PWN

zorganizowane działania amerykańskich Murzynów i białych Amerykanów mające na celu likwidację dyskryminacji i segregacji rasowej oraz zagwarantowanie Murzynom w Stanach Zjednoczonych rzeczywistego równouprawnienia.
terytorium zależne USA, w Ameryce Środkowej, w południowo-zachodniej części Wysp Dziewiczych (Małe Antyle), na wschód od wyspy Puerto Rico, na M. Karaibskim
dokument przyjęty 4 VII 1776 przez obradujący w Filadelfii II Kongres Kontynentalny, złożony z przedstawicieli 13 kolonii brytyjskiej w Ameryce Północnej;
wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych 1775–83, rewolucja amerykańska,
konflikt zbrojny między Wielką Brytanią a jej 13 koloniami w Ameryce Północnej, zakończony uznaniem niepodległości Stanów Zjednoczonych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia