Słupią

Encyklopedia PWN

rz., uchodzi do Morza Bałtyckiego, płynie na pojezierzach Wschodniopomorskim i Zachodniopomorskim oraz na Pobrzeżu Koszalińskim, w woj. pomor.;
w. gminna w woj. świętokrzyskim, → Nowa Słupia.
w. w woj. świętokrzyskim, → Stara Słupia.
w. w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim (gmina Nowa Słupia), w G. Świętokrzyskich, u podnóża G. Chełmowej;
m. w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, we wschodniej części G. Świętokrzyskich, między pasmami Łysogórskim i Jeleniowskim, u północno-wschodniego podnóża Łysej Góry;
miasto w województwie pomor., w powiecie słupskim, w środkowej części Wybrzeża Słowińskiego, u ujścia Słupi do Morza Bałtyckiego, w otoczeniu borów sosnowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia