Słowacją

Encyklopedia PWN

Mečiar Vladimir Wymowa, ur. 26 VII 1942, Zwoleń,
polityk słowacki;
porozumienie zawarte 31 V 1918 przez T.G. Masaryka z przedstawicielami emigracji czeskiej i słowackiej w USA;
Rakoń, słowac. Rákoň,
szczyt graniczny (ze Słowacją) w Tatrach Zachodnich, w grzbiecie bocznym opadającym na północny zachód z Wołowca;
Słowacka Partia Ludowa, Slovenská l’udová strana, od 1925 Hlinková slovenská l’udová strana, pot. ludacy,
prawicowa partia polit. na Słowacji, działająca 1918–45;
m. we wschodniej Słowacji, w kraju preszowskim, w Kotlinie Spiskiej.
Społeczeństwo Przeciwko Przemocy, Verejnost’ proti násiliu,
ruch polit. na Słowacji zainicjowany w czasie aksamitnej rewolucji XI 1989, opozycyjny wobec rządów KPCz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia