Słowacją

Encyklopedia PWN

Morawa, czes. i słowac. Morava, niem. March,
rz. w Czechach, Słowacji i Austrii; w dolnym biegu wyznacza granicę między Słowacją a Czechami i Austrią, lewy dopływ Dunaju;
rz., prawy dopływ Dunajca, płynie ze Słowacji do Polski w poprzek Karpat, w Polsce — przez Beskid Sądecki, w woj. małopol.;
zbrojne wystąpienie Słowaków przeciw Niemcom, wzniecone podczas II wojny światowej.
Andrzej Świerad, Andrzej Żurawek, łac. Zoerardus, słow. Svorad, święty, data ur. nieznana, okolice Krakowa, zm. między 1030 a 1034, Zobor (Słowacja),
pustelnik, asceta; przypuszczalnie krzewił chrześcijaństwo na ziemi sądeckiej
Białka, Białka Tatrzańska, w górnym biegu Biała Woda, słowac. Bialka,
rzeka w Polsce i na Słowacji (źródła), prawy dopływ Dunajca;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia