Słońce

Encyklopedia PWN

Słońce, symbol ,
najbliższa gwiazda, centralne ciało Układu Słonecznego zawierające 99,87% jego całkowitej masy.
astr. pojęcie wprowadzone w rachubie czasu — fikcyjny punkt poruszający się po równiku niebieskim ruchem jednostajnym z prędkością kątową równą średniej prędkości Słońca prawdziwego przemieszczającego się po ekliptyce.
zjawisko optyczne w atmosferze ziemskiej zaliczane do zjawisk halo.
Słońca Wschodzącego, Order, jap. Kyōkujitsushō,
najstarsze odznaczenie cesarza Japonii;
chromosfera Słońca
[gr. chrṓma ‘barwa’, sphaíra ‘kula’],
warstwa atmosfery Słońca rozciągająca się od wysokości 500 km do ok. 2000 km;
kompleks ceremonialny występujący u co najmniej 30 północnoamer. plemion indiańskich Wielkich Równin i Prerii, jeden z najważniejszych rytuałów wśród Indian zajmujących się typową gospodarką myśliwską;
Autostrada Słońca, Autostrada del Sole,
magistrala samochodowa we Włoszech o międzynar. znaczeniu turystycznym;
Lwa i Słońca, Order, Neszane Sziro Kher Szid,
odznaczenie perskie; ustanowiony 1808 przez szacha Fath Alego, nadawany za służbę cywilną i wojsk., także cudzoziemcom;
obiekty astronomiczne — kule gazowe o masach porównywalnych z masą Słońca, świecące przez znaczną część życia wskutek zachodzących w nich reakcji termojądrowych.
Merkury, symbol ,
astr. najbliższa Słońca i najszybciej poruszająca się po niebie planeta Układu Słonecznego.
Słońce wraz z otaczającą je i związaną z nim grawitacyjnie materią w postaci planet z ich księżycami, planetoid, komet i meteoroidów, a także pyłu i gazu wypełniających przestrzeń międzyplanetarną.
heliofizyka
[gr. hḗlios ‘słońce’, physikḗ ‘przyrodoznawstwo’],
dział astrofizyki obejmujący teorię budowy i ewolucji Słońca, zjawisk w nim występujących oraz oddziaływania z otoczeniem.
Ziemia, symbol ,
trzecia według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego, której powierzchnia jest jedynym znanym miejscem we Wszechświecie, gdzie rozwinęło się życie;
Księżyc, łac. luna, gr. selene,
naturalny satelita Ziemi;
planetoidy
[gr. planḗtēs (astḗr) ‘wędrująca’ (‘gwiazda’), eídos ‘postać’, ‘kształt’],
asteroidy, planetki, małe planety,
małe ciała Układu Słonecznego, które odróżnia od pozostałych (komety, meteoroidy) to, że znajdują się obecnie w tych samych mniej więcej rejonach przestrzeni okołosłonecznej, w których powstały, oraz podobny do gwiazd wygląd na niebie.
strumień naładowanych elektrycznie cząstek wypływających z korony słonecznej w przestrzeń międzyplanetarną;
fiz. wielkość służąca do chronologicznego szeregowania zdarzeń.
Jowisz, symbol ,
astr. piąta według oddalenia od Słońca i największa planeta Układu Słonecznego, a po Słońcu, Księżycu i planecie Wenus czwarty pod względem jasności obiekt na niebie (maksymalna jasność wynosi −2,8 wielkości gwiazdowej).
Pluton, symbol ,
astr. planeta karłowata, jeden z największych obiektów pasa Kuipera.
przyrządy i urządzenia służące do obserwacji astronomicznych.

Słownik języka polskiego PWN

słońce
1. słońce, Słońce «centralne ciało Układu Słonecznego, widoczne na niebie w dzień w postaci ognistej kuli»
2. «światło wysyłane przez to ciało»
3. pieszcz. «o osobie ukochanej lub bardzo lubianej»

• słonko
aktywność słoneczna, Słońca «zjawiska na powierzchni Słońca o zmieniającym się okresowo natężeniu plam, rozbłysków, promieniowania itp.»
plamy słoneczne, plamy na Słońcu «ciemne miejsca na powierzchni Słońca, będące prawdopodobnie wynikiem procesów magnetycznych i hydrodynamicznych zachodzących pod jego powierzchnią»
widmo Słońca, gwiazd «widmo składające się z widma ciągłego z ciemnymi prążkami odpowiadającymi długościom fal zaabsorbowanego lub emitowanego przez gwiazdę promieniowania elektromagnetycznego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia