Słońce

Encyklopedia PWN

Słońce, symbol ,
najbliższa gwiazda, centralne ciało Układu Słonecznego zawierające 99,87% jego całkowitej masy.
astr. pojęcie wprowadzone w rachubie czasu — fikcyjny punkt poruszający się po równiku niebieskim ruchem jednostajnym z prędkością kątową równą średniej prędkości Słońca prawdziwego przemieszczającego się po ekliptyce.
zjawisko optyczne w atmosferze ziemskiej zaliczane do zjawisk halo.
Słońca Wschodzącego, Order, jap. Kyōkujitsushō,
najstarsze odznaczenie cesarza Japonii;
chromosfera Słońca
[gr. chrṓma ‘barwa’, sphaíra ‘kula’],
warstwa atmosfery Słońca rozciągająca się od wysokości 500 km do ok. 2000 km;
kompleks ceremonialny występujący u co najmniej 30 północnoamer. plemion indiańskich Wielkich Równin i Prerii, jeden z najważniejszych rytuałów wśród Indian zajmujących się typową gospodarką myśliwską;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia