Rzeszy Niemieckiej

Encyklopedia PWN

rozróżniano pojęcia bezpośredniości państw. (Reichsunmittelbarkeit) oraz stanów państw. (Reichsstände) w ustroju I Rzeszy, ukształtowanym XIV–XV w.;
instytucje zakładane w krajach okupowanych przez hitlerowskie Niemcy w celu emisji obiegowych znaków pieniężnych (asygnat kredytowych) o wartości wyrażonej w markach, kredytujące skarb Rzeszy;
Rzesza Niemiecka, niem. Deutsches Reich Wymowa,
określenie hist. państwa niemieckiego.
wolne miasta Rzeszy, niem. Freie Städte, później także Freie Reichsstädte,
miasta niemieckie, które podlegały bezpośrednio cesarzowi;
Niemiecka Chrześcijańska Partia Ludowa, niem. Deutsche Christliche Volkspartei (DCVP),
gł. reprezentacja polit. katolików niem. w Polsce;
termin powstały w pocz. XIII w. na Śląsku i Morawach oznaczający swobody i prawa przyznawane kolonistom przybywającym od końca XII w. z Rzeszy na wezwanie władców i wielkich właścicieli ziemskich; → prawo niemieckie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia