Rzecznik Praw Obywatelskich

Encyklopedia PWN

organ ochrony prawnej obywatela powołany na mocy ustawy z 1987 O rzeczniku praw obywatelskich i działający zgodnie z Konstytucją RP.
instytucja Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, traktatowo powołana 1993, działająca od 1995;
uprawnienia przysługujące obywatelom danego państwa i obowiązki na nich spoczywające na podstawie obowiązujących norm prawnych.
Unia Europejska (UE), ang. European Union (EU), fr. Union européenne,
międzynarodowe ugrupowanie integracyjne, istniejące od 1 XI 1993, którego podstawą są suwerenne, europejskie państwa narodowe, tworzące związek gospodarczo-polityczny.
administracja
[łac.],
zawiadywanie, zarządzanie, także zespół zarządzający (kierujący) czymś.
Kowalow Siergiej A., ur. 2 III 1930, Seredyna-Buda k. Sum,
ros. obrońca praw człowieka, z wykształcenia biolog;
w Polsce od XV w. najwyższy organ ustawodawczy, w okresie II RP — jedna z izb parlamentu, w PRL — formalnie najwyższy organ władzy państwowej, w III RP — łącznie z senatem władza ustawodawcza.
konserwatyzm
[łac. conservatus ‘zachowany’],
postawa, którą charakteryzuje przywiązanie do istniejącego, zakorzenionego w tradycji stanu rzeczy (wartości, obyczajów, praw, ustroju politycznego itp.) oraz niechętny stosunek do gwałtownych zmian i nowości;
Bodnar Adam, ur. 6 I 1977, Trzebiatów,
prawnik, działacz na rzecz obrony praw człowieka;
ombudsman
[ang. < szwedz.],
samodzielny, centralny organ państwowy, zajmujący się przede wszystkim ochroną praw jednostki, powiązany bezpośrednio z parlamentem i z reguły wybierany przez parlament;
pierwszy w Polsce akt prawny regulujący sprawy zdrowia psychicznego, uchwalony 1994;
w pol. postępowaniu karnym zachowania się uczestnika procesu.
Łętowska Ewa, ur. 22 III 1940, Warszawa,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa cywilnego;
postępowanie w sprawach, w których organ administracji publicznej jest powołany do wydania aktu administracyjnego, głównie decyzji administracyjnych, oraz jego przymusowego wykonania; także część prawa administracyjnego regulująca tryb wydawania aktów administracyjnych i ich przymusowego wykonywania oraz uprawnienia, jakie przysługują adresatom aktów administracyjnych w trakcie ich wydawania i przymusowego wykonywania.
sądowa kontrola zgodności aktów administracyjnych, przede wszystkim aktów indywidualnych (decyzji administracyjnych), z prawem — sądowa kontrola legalności aktów administracyjnych.
Zieliński Tadeusz, ur. 19 VI 1926, Kraków, zm. 28 IX 2003, tamże,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa pracy;

Słownik języka polskiego PWN

rzecznik praw obywatelskich «niezależny urzędnik państwowy, interweniujący w urzędach i instytucjach w sprawach skarg obywateli»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia