Rz Św Wawrzyńca

Encyklopedia PWN

Świętego Wawrzyńca, Droga Wodna, ang. Saint Lawrence Seaway, fr. La voie maritime du Saint-Laurent,
śródlądowy szlak wodny w USA i Kanadzie, wykorzystujący Rz. Św. Wawrzyńca i Wielkie Jeziora;
Quebec
[kuıbẹk] Wymowa,
fr. Province du Québec, ang. Province of Quebec,
prow. we wschodniej Kanadzie;
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
Montreal Wymowa, fr. Montréal,
m. w Kanadzie, w południowej części prow. Quebec, na wyspie Montreal, przy ujściu rz. Ottawa do Rz. Św. Wawrzyńca.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia