Rwanda

Encyklopedia PWN

m. w północno-zachodniej Rwandzie (Prow. Pn.), u podnóża grupy górskiej Wirunga, w pobliżu granicy z Demokr. Rep. Konga i Ugandą;
całokształt instytucji międzynarodowych o stałym charakterze, niezależnym od stron sporu, składzie i wiążącej mocy rozstrzygnięć utworzonych dla rozstrzygania sporów prawnych między podmiotami prawa międzynarodowego (państwami) oraz między państwami a innymi podmiotami.
termin określający całą instytucję Organizacji Narodów Zjednoczonych wraz z powiązanymi z nią organizacjami międzynarodowymi o zasięgu światowym (łącznie 19).
rodzaj dużych małp człekokształtnych najbardziej zbliżonych morfologicznie i biologicznie do człowieka; zamieszkują Afrykę Równikową od zachodniej Gwinei poprzez Wybrzeże Kości Słoniowej, Gabon, Kamerun, północną część Demokr. Rep. Konga, Ugandę, Rwandę, Burundi i in. okolice jez. Tanganika.
państwo we wschodniej Afryce, nad Oceanem Indyjskim, złożone z części kontynentalnej oraz wysp Zanzibar, Pemba i Mafia

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia