Rok

Encyklopedia PWN

Algenib, γ Pegasi,
gwiazda pusująca leżąca w gwiazdozbiorze Pegaza;
Algieba, γ Leonis,
druga pod względem jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Lwa;
Organiczny Statut Algierii, ustawa rządu fr. z 20 X 1947 nadająca Algierii autonomię wewn. ograniczoną do prawa współdecydowania w rozwiązywaniu spraw lokalnych;
Algol, β Persei,
druga pod względem jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Perseusza;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia