Rok

Encyklopedia PWN

Alfa Centauri, α Centauri,
gwiazda wielokrotna (potrójna) w gwiazdozbiorze Centaura;
jedna z 2 dynastii uprawnionych do sprawowania najwyższej władzy (almaami) w afryk. państwie Futa Dżalon;
Alfons III Szczodry, Alfonso III el Magnífico lub Alfonso III el Liberal, ur. 1265, Walencja, zm. 18 VI 1291, Barcelona,
król Aragonii i hr. Barcelony od 1285, syn Piotra III Wielkiego, brat Jakuba II Sprawiedliwego;
Alfonsín Raúl Ricardo, ur. 12 III 1927, Chascomús (prow. Buenos Aires), zm. 31 III 2009, Buenos Aires,
argentyński polityk, prawnik; pierwszy demokratycznie wybrany prezydent po okresie rządów junt wojsk. (1976–83);
dział algebry powstały w końcu lat 40. XX w., głównie dzięki podstawowym pracom H. Cartana, S. Eilenberga oraz A. Grothendiecka, jako uogólnienie metod stosowanych w topologii algebraicznej.
mat. pojęcie algebry abstrakcyjnej wprowadzone m.in. przez E. Marczewskiego w latach 50. XX w.; algebrą wolną generowaną przez zbiór Y w danej klasie algebr B o ustalonym typie działań i homomorfizmów (np. półgrupy, grupy, grupy abelowe, pierścienie, algebry Boole’a, algebry Liego) nazywa się każdą algebrę B z klasy B spełniającą następujące 2 warunki: 1) B zawiera zbiór Y, 2) każda funkcja ze zbioru Y do dowolnej algebry C z klasy B rozszerza się jednoznacznie do homomorfizmu algebr z B do C.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia