Rok

Encyklopedia PWN

obszar Pomorza Zachodniego sięgający na wschodzie po ziemię bytowsko-lęborską, na zachodzie obejmujący wschodnią i środkową część obecnego niem. kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie;
zachorowalność, zapadalność,
termin ze statystyki med.;
zachowanie, zachowanie się,
psychol. jedno z podstawowych pojęć psychologii; w najszerszym znaczeniu — każda dająca się obserwować reakcja na bodźce z otoczenia lub ogół reakcji i ustosunkowań organizmu żywego do środowiska.
Zadońszczyzna, Słowo o wielkim księciu Dymitrze Iwanowiczu i o bracie jego Włodzimierzu Andriejewiczu,
staroruski zabytek lit. z końca XIV w. (sprzed 1393?), zachowany w 6 niekompletnych odpisach (najwcześniejszy z lat 70. XV w.);
Zagajewski Adam, ur. 21 VI 1945, Lwów,
poeta, prozaik, eseista;
okręg przem. obejmujący północno-zachodnią część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w trójkącie Gliwice–Tarnowskie Góry–Mysłowice
okręg przem. obejmujący południowo-wschodnią część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w rejonie Jaworzna, Trzebini i Oświęcimia
Zagoskin Michaił N., ur. 25 VII 1789, Ramzaj (gubernia penzeńska), zm. 5 VII 1852, Moskwa,
pisarz rosyjski;
Zahradníček Jan, ur. 17 I 1905, Mastník, zm. 7 X 1960, Uhřínov,
czeski poeta, krytyk lit. i tłumacz;
Zahrebelny Pawło, ur. 28 VIII 1924, Sołoszyno (gubernia połtawska), zm. 3 II 2009,
pisarz ukraiński;
Zajączek Józef, książę (od 1818), ur. 1 XI 1752, Kamieniec Podolski, zm. 30 VII 1826, Warszawa,
generał pol. i fr., namiestnik Królestwa Polskiego.
Zajtuna, Az-, Az-Zaytūna,
meczet w Tunisie, zbudowany 732, przebudowany 864;
Zakarija Tamir, Zakariyyā Tāmir, ur. 1931,
pisarz arabski z Syrii;
biblioteka i wydawnictwo we Wrocławiu (najstarsze z istniejących w Polsce), zał. 1827 we Lwowie;
w Polsce środek wychowawczy stosowany wobec nieletniego, który popełnił czyn karalny przed ukończeniem 17. roku życia lub wykazuje przejawy demoralizacji;
fabryka wyrobów lnianych w Żyrardowie;
choroba o nieznanej etiologii, stan zapalny dotyczący gł. tętnic średniej wielkości w obrębie kończyn dolnych (w 80% przypadków), rzadziej w obrębie kończyn górnych, obejmujący wszystkie warstwy ściany naczynia, prowadzący do powstawania zakrzepów i zarastania światła naczyń;
Zakrzewski Włodzimierz, ur. 16 VI 1916, Piotrogród (ob. Petersburg), zm. 24 I 1992, Warszawa,
malarz, grafik;
Zale
[zeıl]
Tony, właśc. Antoni Florian Zaleski, ur. 29 V 1913, Gary (stan Indiana), zm. 20 III 1997, Portage (tamże),
bokser amer., pochodzenia pol.;
Zaleski Piotr, ur. 1850, gubernia grodzieńska, zm. 1916,
podróżnik, astronom i geodeta; oficer w wojsku rosyjskim;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

rok
1. «jednostka czasu równa w przybliżeniu okresowi obiegu Ziemi wokół Słońca – 365 lub 366 dni»
2. «o innych planetach Układu Słonecznego: okres obiegu danej planety wokół Słońca»
3. «grupa studentów tego samego wydziału studiująca razem kolejne lata na uczelni»

• roczek
Nowy Rok «dzień świąteczny, rozpoczynający rok kalendarzowy, przypadający w większości krajów 1 stycznia»
rok akademicki «okres dziewięciomiesięcznej nauki na wyższej uczelni, od jednych wakacji do drugich»
rok gwiazdowy «okres, po którym Słońce, dokonawszy pełnego obiegu po ekliptyce, znajdzie się znowu na tle tych samych gwiazd»
rok jubileuszowy «rok poświęcony uczczeniu czyjejś pamięci i upowszechnieniu czyjejś twórczości»
rok kościelny, liturgiczny «roczny cykl świąt rozpoczynający się w Kościele rzymskokatolickim od pierwszej niedzieli adwentu, w Kościele wschodnim od 1 września»
rok przestępny «rok mający 366 dni, powtarzający się co 4 lata»
rok szkolny «okres dziesięciomiesięcznej nauki w szkole, od jednych wakacji do drugich»
rok świetlny «jednostka długości stosowana w astronomii równa odległości, którą światło przebywa w próżni w ciągu jednego roku»
rok zerowy «rok wstępny, organizowany dla kandydatów, którzy nie dostali się na I rok studiów»
rok zwrotnikowy «okres między dwoma kolejnymi przejściami Słońca przez punkt równonocy wiosennej»
rok zwykły, nieprzestępny «rok mający 365 dni»
lata
1. «wielokrotność roku – jednostki rachuby czasu»
2. «okres trudny do precyzyjnego zmierzenia»

• latka
lata trzydzieste, pięćdziesiąte itp. «okres od roku trzydziestego do trzydziestego dziewiątego, od pięćdziesiątego do pięćdziesiątego dziewiątego itd. jakiegoś stulecia»
pory roku «okresy klimatyczne związane z obiegowym ruchem Ziemi i nachyleniem jej osi ku Słońcu: wiosna, lato, jesień, zima»
roki sądowe «w dawnej Polsce: termin, w którym dany sąd działał w określonym z góry miejscu i czasie»
wysługa lat «określona liczba lat przepracowanych przez kogoś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia