Rok

Encyklopedia PWN

Zhang Qian, Czang Cien, data ur. nieznana, zm. 114 r. p.n.e.,
chiń. wódz i dyplomata;
Zhanjiang, Czanciang Wymowa,
m. w południowych Chinach, w prow. Guangdong, nad M. Południowochińskim, na wschodnim wybrzeżu płw. Lejczou.
Zhao Ziyang, Czao Cy-jang, ur. 17 X 1919, Huaxian (prow. Henan), zm. 17 I 2005, Pekin,
chiń. polityk komunistyczny;
Zhoukoudian, Czoukoutien,
osiedle w Chinach, 60 km na zachód od Pekinu.
Zhuang, Czuangowie,
grupa etniczna zamieszkująca południowe Chiny;
Zieleniewski Ludwik, ur. 1819, Kraków, zm. 1885, tamże,
ojciec Edmunda Jana, pionier przemysłu maszyn i narzędzi roln. w Galicji, wynalazca;
Zieliński Henryk, ur. 22 IX 1920, Szembruczek k. Grudziądza, zm. 6 III 1981, Wrocław,
historyk;
Zieliński Tadeusz, ur. 2 II 1883, Warszawa, zm. 21 IX 1925, tamże,
ojciec Tadeusza Bogdana, architekt;
zielona masa roślin, głównie motylkowatych, przyorana w celu wzbogacenia gleby, zwłaszcza w związki azotu i substancje organiczne;
ziemianie, ziemiaństwo,
dziedzice dóbr, obywatele ziemscy, posiadacze wielkiej i średniej własności ziemskiej — warstwa społeczna wyodrębniona w toku procesów przeobrażeń społeczeństwa stanowego.
Ziemie Odzyskane, Ziemie Zachodnie i Północne, Ziemie Nowe, Ziemie Uzyskane,
terytoria należące uprzednio do Niemiec (Śląsk, część Pomorza Zachodniego i Brandenburgii po linię Odry i Nysy Łużyckiej oraz południowa część Prus Wschodnich) i Wolnego Miasta Gdańska, włączone do Polski w wyniku postanowień konferencji w Poczdamie VII–VIII 1945;
etruski tytuł urzędniczy, tłumaczony przez Rzymian jako pretor;
astr. pora roku zaczynająca się na półkuli północnej dniem przesilenia zimowego (ok. 22 XII) i trwająca do dnia równonocy wiosennej (ok. 21 III);
zabytek arch. w Petersburgu pochodzący z XVIII w., do 1905 gł. rezydencja carów rosyjskich;
zimozielone rośliny, rośliny zimotrwałe,
rośliny utrzymujące liście przez okres zimowy;
Zin Wiktor, ur. 14 IX 1925, Hrubieszów, zm. 17 V 2007, Rzeszów,
architekt;
Zinowjew Grigorij J., właśc. Hersz Radomylski, ur. 8 IX 1883, Jelizawetgrad (ob. Kirowograd), zm. 25 VIII 1936, Moskwa,
ros. działacz komunist. i państwowy;
zintegrowany system produkcyjny, ang. Computer Integrated Manufacturing (CIM),
forma systemu produkcyjnego, w którym wszystkie podstawowe funkcje i elementy biorące udział w procesie są zintegrowane za pomocą systemu komputerowego.
1936–91 najwyższy, zwoływany co 5 lat, organ władzy państw. w ZSRR;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

rok
1. «jednostka czasu równa w przybliżeniu okresowi obiegu Ziemi wokół Słońca – 365 lub 366 dni»
2. «o innych planetach Układu Słonecznego: okres obiegu danej planety wokół Słońca»
3. «grupa studentów tego samego wydziału studiująca razem kolejne lata na uczelni»

• roczek
Nowy Rok «dzień świąteczny, rozpoczynający rok kalendarzowy, przypadający w większości krajów 1 stycznia»
rok akademicki «okres dziewięciomiesięcznej nauki na wyższej uczelni, od jednych wakacji do drugich»
rok gwiazdowy «okres, po którym Słońce, dokonawszy pełnego obiegu po ekliptyce, znajdzie się znowu na tle tych samych gwiazd»
rok jubileuszowy «rok poświęcony uczczeniu czyjejś pamięci i upowszechnieniu czyjejś twórczości»
rok kościelny, liturgiczny «roczny cykl świąt rozpoczynający się w Kościele rzymskokatolickim od pierwszej niedzieli adwentu, w Kościele wschodnim od 1 września»
rok przestępny «rok mający 366 dni, powtarzający się co 4 lata»
rok szkolny «okres dziesięciomiesięcznej nauki w szkole, od jednych wakacji do drugich»
rok świetlny «jednostka długości stosowana w astronomii równa odległości, którą światło przebywa w próżni w ciągu jednego roku»
rok zerowy «rok wstępny, organizowany dla kandydatów, którzy nie dostali się na I rok studiów»
rok zwrotnikowy «okres między dwoma kolejnymi przejściami Słońca przez punkt równonocy wiosennej»
rok zwykły, nieprzestępny «rok mający 365 dni»
lata
1. «wielokrotność roku – jednostki rachuby czasu»
2. «okres trudny do precyzyjnego zmierzenia»

• latka
lata trzydzieste, pięćdziesiąte itp. «okres od roku trzydziestego do trzydziestego dziewiątego, od pięćdziesiątego do pięćdziesiątego dziewiątego itd. jakiegoś stulecia»
pory roku «okresy klimatyczne związane z obiegowym ruchem Ziemi i nachyleniem jej osi ku Słońcu: wiosna, lato, jesień, zima»
roki sądowe «w dawnej Polsce: termin, w którym dany sąd działał w określonym z góry miejscu i czasie»
wysługa lat «określona liczba lat przepracowanych przez kogoś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia