Rok

Encyklopedia PWN

zarządzanie wykorzystujące metodę zaproponowaną przez P. Druckera, polegającą na tym, że każdy kierownik, niezależnie od szczebla zarządzania, proponuje zestaw celów, za których osiągnięcie chce być odpowiedzialny;
ekon. sposób zarządzania organizacją (przedsiębiorstwem).
zasada wprowadzona do kosmologii w latach 60. XX w. przez amer. fizyka R.H. Dicke’a, potem rozwinięta gł. przez: B. Cartera, H. Everetta, B.S. De Vitta, J.A. Wheelera;
Zasulicz Wiera I., ur. 8 VIII 1849, w. Michajłowka (gubernia smoleńska), zm. 8 V 1919, Piotrogród (ob. Petersburg),
ros. narodniczka, socjaldemokratka, publicystka;
miejscowość w Czechach, w dolinie Wełtawy, w pobliżu Pragi.
med. zespół objawów klinicznych będących następstwem nagle powstałej martwicy części mięśnia sercowego, spowodowanej przerwaniem dopływu krwi do tej części serca przez odpowiednio długi czas;
Zawisza Krzysztof Stanisław, ur. 20 IV 1666, Horka (Białoruś), zm. 15 VIII 1721, Berdyczów,
wojewoda miński, pisarz, pamiętnikarz;
ekon. ogół osób powyżej 15. roku życia, które pozostają na utrzymaniu osób zatrudnionych oraz osób mających niezarobkowe źródło utrzymania,
Zaza
[sạsa],
Presa Zaza,
największe sztuczne jez. na Kubie, w środkowej części wyspy, na południowy wschód od m. Sancti Spíritus;
jaskinia krasowa w G. Świętokrzyskich, w wąwozie Dule, k. Łagowa;
pojęcie i geneza z.w. została po raz pierwszy wprowadzona do prawa i praktyki międzynar. podczas i na zakończenie I wojny świat., znajdując normatywny wyraz w artykule 228 traktatu wersalskiego z 1919, który przewidywał karalność czynów naruszających prawa i zwyczaje wojenne.
najpoważniejsze przestępstwo (zbrodnia) przeciwko bezpieczeństwu państwa;
Zeami
[dzeami],
Seami, Kanze, Motokiyo, ur. ok. 1363, zm. ok. 1443,
syn Kannamiego, japoński twórca i teoretyk klas. formy teatru , dramatopisarz, aktor;
grupa artystów niem., utworzona 1965 w Hamburgu;
Zeebrugge
[zbrụ̈chə] Wymowa,
miejscowość w zachodniej Belgii, w prow. Flandria Zachodnia, nad M. Północnym, w granicach gminy miejskiej Brugii;
Zegadłowicz Emil, ur. 20 VII 1888, Bielsko (ob. Bielsko-Biała), zm. 24 II 1941, Sosnowiec,
pisarz;
Zelenka Petr, ur. 21 VIII 1967, Praga,
czeski reżyser i scenarzysta film., muzyk;
Zemlak Wasyl, właśc. Wasyl Wacyk, ur. 23 IV 1923, Koniusziwka (obwód Winnica), zm. 17 III 1977, Kijów,
pisarz ukraiński;
Zenon z Kition, Zḗnōn, ur. ok. 333, zm. ok. 262,
filozof gr., założyciel szkoły stoików;
kwartalnik lit.,

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

rok
1. «jednostka czasu równa w przybliżeniu okresowi obiegu Ziemi wokół Słońca – 365 lub 366 dni»
2. «o innych planetach Układu Słonecznego: okres obiegu danej planety wokół Słońca»
3. «grupa studentów tego samego wydziału studiująca razem kolejne lata na uczelni»

• roczek
Nowy Rok «dzień świąteczny, rozpoczynający rok kalendarzowy, przypadający w większości krajów 1 stycznia»
rok akademicki «okres dziewięciomiesięcznej nauki na wyższej uczelni, od jednych wakacji do drugich»
rok gwiazdowy «okres, po którym Słońce, dokonawszy pełnego obiegu po ekliptyce, znajdzie się znowu na tle tych samych gwiazd»
rok jubileuszowy «rok poświęcony uczczeniu czyjejś pamięci i upowszechnieniu czyjejś twórczości»
rok kościelny, liturgiczny «roczny cykl świąt rozpoczynający się w Kościele rzymskokatolickim od pierwszej niedzieli adwentu, w Kościele wschodnim od 1 września»
rok przestępny «rok mający 366 dni, powtarzający się co 4 lata»
rok szkolny «okres dziesięciomiesięcznej nauki w szkole, od jednych wakacji do drugich»
rok świetlny «jednostka długości stosowana w astronomii równa odległości, którą światło przebywa w próżni w ciągu jednego roku»
rok zerowy «rok wstępny, organizowany dla kandydatów, którzy nie dostali się na I rok studiów»
rok zwrotnikowy «okres między dwoma kolejnymi przejściami Słońca przez punkt równonocy wiosennej»
rok zwykły, nieprzestępny «rok mający 365 dni»
lata
1. «wielokrotność roku – jednostki rachuby czasu»
2. «okres trudny do precyzyjnego zmierzenia»

• latka
lata trzydzieste, pięćdziesiąte itp. «okres od roku trzydziestego do trzydziestego dziewiątego, od pięćdziesiątego do pięćdziesiątego dziewiątego itd. jakiegoś stulecia»
pory roku «okresy klimatyczne związane z obiegowym ruchem Ziemi i nachyleniem jej osi ku Słońcu: wiosna, lato, jesień, zima»
roki sądowe «w dawnej Polsce: termin, w którym dany sąd działał w określonym z góry miejscu i czasie»
wysługa lat «określona liczba lat przepracowanych przez kogoś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia