Red������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

Old Red
[ang.],
geol. ląd powstały w dewonie po orogenezie kaledońskiej, na obecnym obszarze północnej i wschodniej Europy, wchodzącym wówczas w skład kontynentu Euroameryki;
Rodney
[rọdni]
Red, właśc. Robert Chudnick, ur. 27 IX 1927, Filadelfia, zm. 27 V 1994,
amer. trębacz jazzowy; współpracował m.in. z J. Dorseyem, G. Krupą, W. Hermanem, Ch. Parkerem.
reda
[niem. < hol.],
przedmorze,
akwen należący do mor. portu wodnego lub położony w jego pobliżu;
miasto w województwie pomor., w powiecie wejherowskim, na zachodnim skraju Pobrzeża Kaszubskiego i w Pradolinie Łeby i Redy, nad Redą, od zachodu graniczy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, w aglomeracji gdańskiej.
rz. na pobrzeżach Koszalińskim i Gdańskim, w woj. pomor.;
reda, raeda, rheda
[łac.],
pojazd zaprzęgowy staroż. Rzymian, czterokołowy, długi, przeznaczony dla wielu osób;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia