Red������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Encyklopedia PWN

Missisipi
[mısısı̣pi] Wymowa,
Mississippi,
rzeka w USA;
Winnipeg
[uı̣nıpeg] Wymowa,
ang. Lake Winnipeg, fr. Lac Winnipeg,
jezioro w Kanadzie, w prow. Manitoba, na wys. 217 m;
Winnipegosis
[uınıpıgọusıs] Wymowa,
ang. Lake Winnipegosis, fr. Lac Winnipegosis,
jezioro w Kanadzie, w prow. Manitoba, na zachód od jez. Winnipeg, na wys. 253 m;
pow. ziemski w północnej części woj. pomor., nad Morzem Bałtyckim;
Alexandria
[älıgzạ:ndriə],
m. w USA, w stanie Luizjana, nad rz. Red.
Balatonfüred
[bọlotonfụ̈red] Wymowa,
m. w zachodnich Węgrzech, w komitacie Veszprém, na północnym brzegu Balatonu, na przedgórzu Lasu Bakońskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia