Redę

Encyklopedia PWN

równanie opisujące zależność potencjału elektrody, na której zachodzi odwracalna reakcja utleniania–redukcji Utl + ne = Red od stężeń (ściślej — aktywności) utleniacza Utl i reduktora Red: E = E0 – (RT/nF) ln([Red]/[Utl]), gdzie E0 standardowy potencjał elektrody, tzn. dla aktywności równych jedności, R — stała gazowa, n — liczba wymienianych elektronów, F — stała Faradaya.
pow. ziemski w północnej części woj. pomor., nad Morzem Bałtyckim;
Assiniboine
[əsı̣nıboın],
ang. Assiniboine River, fr. Rivière Assiniboine,
rzeka w Kanadzie, w prowincjach Saskatchewan i Manitoba, lewy dopływ rzeki Red;
barkas
[hiszp. barcaza],
żegl.:
Cardinal
[kạ:dınəl]
Douglas Joseph, ur. 7 III 1934, Calgary,
architekt kanadyjski;
Cumberland
[kạmbərlənd] Wymowa,
Cumberland River,
rzeka w USA, w stanach Kentucky i Tennessee, lewy dopływ Ohio;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia