Redę

Encyklopedia PWN

miesięcznik kult.-społ. o orientacji lewicowej;
miesięcznik rel.-społ. Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce;
działalność człowieka na wodzie uprawiana przy użyciu statków wodnych, z wykorzystaniem przeznaczonej do tego infrastruktury (porty, kanały);
żegluga uprawiana na morzach i oceanach;
Żurada Jacek Maciej, ur. 31 VII 1944, Sosnowiec,
inżynier elektronik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia