Redę

Encyklopedia PWN

Red, Red Lake,
jezioro w USA (stan Minnesota);
Red Wymowa, Red River of the North,
rz. w północnej części USA i w Kanadzie;
Red Wymowa, Red River of the South,
rz. w południowej części USA;
reda
[niem. < hol.],
przedmorze,
akwen należący do mor. portu wodnego lub położony w jego pobliżu;
miasto w województwie pomor., w powiecie wejherowskim, na zachodnim skraju Pobrzeża Kaszubskiego i w Pradolinie Łeby i Redy, nad Redą, od zachodu graniczy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, w aglomeracji gdańskiej.
rz. na pobrzeżach Koszalińskim i Gdańskim, w woj. pomor.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia