Puszczy Kampinoskiej

Encyklopedia PWN

rz., prawy dopływ Bzury;
w. w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim (gmina Czosnów), w Kotlinie Warszawskiej, na skraju Puszczy Kampinoskiej.
batalion AK, utworzony VII 1944 z żołnierzy II oddziału KG AK;
Pilch Adolf, pseud. Góra, Dolina, ur. 22 V 1914, Wisła, zm. 26 I 2000, Londyn,
major, cichociemny;
przysiółek w woj. mazow. (pow. warsz. zachodni, gmina Stare Babice), w Puszczy Kampinoskiej.
w. w woj. mazow. (pow. warsz. zach., gmina Izabelin), na południowo-wschodnim skraju Puszczy Kampinoskiej;
w. w woj. mazow. (pow. warszawskim zachodnim, gmina Leszno);
Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB), jidysz Jidisze Komf Organizacje,
konspiracyjna organizacja wojsk., powołana XII 1942 w getcie warsz. przez Komisję Koordynacyjną Żydowskiego Kom. Nar. (zał. XI 1942 m.in. przez Poalej Syjon Lewicę, Poalej Syjon Prawicę, He-Chaluc oraz organizacje afiliowane przez PPR) i Bundu;
kryptonim oddziałów powstańczych II Obwodu Okręgu Warszawskiego AK (Żoliborz, Bielany, Marymont, Powązki);
rzeka, lewy dopływ Wisły;
Kobendzyna Jadwiga, ur. 23 X 1895, Dąbrowa Górnicza, zm. 10 II 1989, Warszawa,
żona Romana Kobendzy, geograf, geomorfolog;
północno-zachodnia część Niziny Środkowomazowieckiej, obejmująca pradolinę Wisły między Warszawą a Kotliną Płocką;
pow. ziemski w zachodniej części woj. mazowieckiego, na wschodzie graniczy z Warszawą;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia