Puszczy Kampinoskiej

Encyklopedia PWN

kompleks leśny na Nizinie Środkowomazowieckiej, w Kotlinie Warszawskiej, na północny zachód od Warszawy;
ekol. w pierwotnym znaczeniu miejsce odludne, bez względu na typ roślinności;
obszar chroniony, zał. 1959 w pradolinie Wisły, na terenie Puszczy Kampinoskiej, od wschodu graniczący z Warszawą;
Nalibocka, Puszcza, białorus. Nalibackaja puszcza, Nalibackaja pušča, ros. Nalibokskaja puszcza, Nalibokskaja pušča,
kompleks leśny na Białorusi, na pr. brzegu Niemna, w dorzeczu Berezyny;
kompleks leśny na Równinie Łowicko-Błońskiej, w dorzeczach Suchej, Rawki i Pisi;
wystąpienie zbrojne AK przeciw Niemcom rozpoczęte 1 VIII w Warszawie.
woj. (od 1999) w środkowowschodniej części Polski;
potoczna nazwa poboru do wojska ros.; zarządzona 6 X 1862 na wniosek A. Wielopolskiego;
w. gminna w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w Kotlinie Warszawskiej, nad Bzurą, na południowy zachód od krańca Puszczy Kampinoskiej;
w. w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim (gmina Jaktorów), na Równinie Łowicko-Błońskiej.
w. w woj. mazow. (pow. warsz. zachodni, gmina Łomianki), na wschodnim skraju Puszczy Kampinoskiej;
w. w woj. mazow. (pow. warsz. zachodni, gmina Kampinos), na południowym skraju Puszczy Kampinoskiej;
w. gminna w województwie mazow. (pow. warsz. zachodnim), w Puszczy Kampinoskiej;
„Jerzyki”, Powstańcze Oddziały Specjalne „Jerzyki”,
organizacja konspiracyjna młodzieży i dzieci opuszczonych, zał. X 1939 przez J. Strzałkowskiego („Jerzego”);
w. gminna w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, na północnym skraju Równiny Łowicko-Błońskiej, na południu Puszczy Kampinoskiej;
Kobendza Roman, ur. 15 II 1886, Niechcice k. Piotrkowa Trybunalskiego, zm. 24 XI 1955, Warszawa,
mąż Jadwigi Kobendzyny, botanik;
w. w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim (gmina Izabelin C), na południowo-zachodnim skraju Kotliny Warszawskiej, na krańcu Puszczy Kampinoskiej;
w. gminna w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w północnej części Równiny Łowicko-Błońskiej, na południowym skraju Puszczy Kampinoskiej;
w. w woj. mazow. ( pow. warsz. zachodni, gmina Stare Babice), na skraju Puszczy Kampinoskiej;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia